Stres u ciężarnej może mieć wpływ na szereg parametrów u dziecka. Wiele z nich ma związek ze zmianami w epigenetyce DNA płodu, m.in. jego metylacją. Do tej pory jednak w żadnym z badań nie udowodniono w jakim zakresie stopień metylacji DNA płodu m...