Opioidy są to silne leki przeciwbólowe, które często przepisywane są kobietom w ciąży. Mimo powszechnego ich stosowania przez kobiety ciężarne, ich związek z rozwojem noworodków był do tej pory słabo zbadany. W najnowszym wydaniu Pediatrics-Offici...