Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest istotnym problemem klinicznym, któremu można zapobiegać, stosując profilaktykę przeciwzakrzepową. Do istotnych czynników jej ryzyka zalicza się m.in. długotrwałe unieruchomienie, trombofilię, uraz, zabieg ope...