Badanie mające na celu ocenę skuteczności fentanylu w zależności od drogi podania [podskórnie (s.c.), donosowo (i.n.)] w stosunku do petydyny podanej domięśniowo. Randomizowane badanie trzyramienne w grupach równoległych przeprowadzono w regionaln...