Analiza nasienia jest niezbędna w diagnostyce niepłodności, jednak jej cena oraz wymogi sprzętowe ograniczają jej potencjalne zastosowania. Niepłodność jest coraz częstszą chorobą dotykającą ludzi na całym świecie – stąd wysiłki zmierzające ku opr...