W przeciągu ostatnich trzech dekad wprowadzono wiele metod leczenia raka szyjki macicy jednak nadal nie wiadomo, czy poprawiły one przeżywalność. W badaniu tym oceniono względną przeżywalność oraz stosunek przeżycia pacjentek z rakiem szyjki macic...