Zaawansowany wiek matki i pierworództwo były definiowane jako niezależne czynniki ryzyka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże badania porównujące związek między zaawansowanym wiekiem matki, a ryzykiem wewnątrz...