Wyniki dużego międzynarodowego badania właśnie to potwierdziły- opublikowane zostały w The American Journal of Obstetrics and Gynecology.
Ciąża bliźniacza występuje w 1,5 proc. przypadków wszystkich ciąż, ale stanowi znaczną część przypadków...