Ekulizumab, przeciwciało monoklonalne przeciwko składowej C5 dopełniacza, jest inhibitorem końcowego etapu aktywacji dopełniacza, który według doniesień zapobiega wystąpieniu komplikacji u chorych z nocną napadową hemoglobinurią (paroxysmal noctur...