Poród przedwczesny może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u rodzących. Nie przeprowadzono dotychczas żadnego badania oceniającego wpływu długości trwania ciąży na ryzyko incydentów sercowo- naczyniowych u matek. Za pomocą p...