Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji są stosowane w leczeniu wielu chorób psychiatrycznych u kobiet w wieku rozrodczym. Badanie to miało na celu ocenę ryzyka wystąpienia poważnych malformacji płodu, spowodowanych przyjmowaniem przez kobiety ...