Wpływ czynników biologicznych oraz społecznych na długoterminowy rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie z ekstremalnie niską masą urodzeniową (ELBW) nie został jednoznacznie określony. Australijscy naukowcy postawili hipotezę, że uwarunkowania bio...