Techniki wspomaganego rozrodu są stosunkowo młodą gałęzią medycyny, a ich dynamiczny rozwój powoduje, że naukowcy chętnie prowadzą badania na ten temat. W najnowszym wydaniu Obstetrics&Gynecology opublikowano wyniki retrospektywnego, kohortowe...