Precyzyjne określenie terminu porodu jest ważną kwestią dla kobiet ciężarnych. W październikowym wydaniu „BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology” opublikowano wyniki metaanalizy szacującej dokładność predykcyjną USG przezpo...