Zator płynem owodniowym (ang. amniotic-fluid embolism, AFE) jest rzadkim, ale poważnym stanem w praktyce położniczej. Dochodzi do niego najczęściej w czasie porodu lub tuż po nim. Brytyjscy naukowcy przeprowadzili wieloośrodkowe badanie populacyjn...