W styczniowym wydaniu „Diabetes Care” opublikowano wyniki prospektywnego badania z udziałem 27 482 kobiet, w którym wykazano, że wczesne rozpoczęcie miesiączkowania zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy u kobiet w ciąży (ang. gestational diabetes m...