Uważa się, że około jedna piąta ciąż kończy się poronieniem, a jedna na sto kobiet cierpi na nawracające poronienia (zdefiniowane jako utrata trzech lub więcej kolejnych ciąż). Nieustannie poszukuje się zarówno przyczyn jak i sposobów leczenia tej patologii. Według najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii zmniejszona ilość komórek macierzystych w błonie śluzowej macicy kobiety, prowadząca do przedwczesnego starzenia się endometrium, jest prawdopodobną przyczyną poronień. Do badania włączono 183 kobiet leczonych w Implantation Research Clinic. Pobrano od nich próbki tkanki z jamy macicy. Wykazano, że kobiety, które straciły trzy kolejne ciąże (poronienie nawracające) miały zmniejszoną ilość komórek macierzystych w endometrium. Na czele badaczy stanął prof...