Naukowcy z Bostonu wykazali, że w osteoporozie pomenopauzalnej łączna terapia teryparatydem i denosumabem zwiększa gęstość mineralną kości udowych i kręgosłupa skuteczniej niż każdy z tych leków stosowany w monoterapii. Wyniki swojego odkrycia opu...