Ryzyko ponownego złamania osteoporotycznego (ang. major osteoporotic fracture, MOF) w ciągu pierwszego roku najwyższe, a po dziesięciu latach pozostaje dwa razy wyższe, niż w populacji ogólnej.
W hiszpańskiej Maladze, podczas kwietniowego ko...