Brak poprawy po leczeniu zachowawczym nietrzymania moczu, współistniejące choroby układowe, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia statyki narządów miednicy małej są wskazaniami do rozważenia leczenia operacyjnego.
Brak poprawy po leczeniu zach...