W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku tego roku wykazano, że kilka godzin ćwiczeń tygodniowo obniża ryzyko rozwoju pierwotnego raka piersi. Zdaniem autorów, ich wyniki dowodzą istnienia kolejnego czynnika, który może pomóc w prewen...