Opryszczka narządów płciowych jest chorobą wywoływaną przez wirus HSV (Herpesvirus hominis). Wyróżniamy dwa typy tego wirusa: HSV-1, który wykazuje większe powinowactwo do zwoju nerwu trójdzielnego i HSV-2 wykazujący większe powinowactwo do zwojów...