U kobiet leczonych z powodu raka piersi, w okresie pomenopauzalnym może dochodzić do licznych zmian hormonalnych, które niekorzystnie wpływają na stan psychiki oraz funkcjonowanie wielu narządów i układów. U prawie 70% spośród tych kobiet menopauz...