Brak poprawy po leczeniu zachowawczym nietrzymania moczu, współistniejące choroby układowe, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia statyki narządów miednicy małej są wskazaniami do rozważenia leczenia operacyjnego. Wskazania i wybór rodzaju i zakres...