Chirurdzy odgrywają kluczową rolę w leczeniu raka sutka – wykonują procedury diagnostyczne, doradzają wybór opcji terapeutycznych, oceniają węzły chłonnne i wreszcie operują.
The role of magnetic resonance imaging mammography in the surgical ...