Dokładne określenie rozległości podejrzanej zmiany oraz jej wieloogniskowego charakteru odgrywa kluczową rolę w ocenie zaawansowania raka sutka. Kliniczna ocena słabo koreluje z wynikami badania histologicznego
Schelfout K, Van Goethem M, Ker...