Rezonans magnetyczny (NMR, RM) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą uzyskać przekroje wybranych okolic ciała w różnych płaszczyznach bez narażenia na działanie promieniowania jonizującego. Istotą metody jest przechodzenie atomów wodo...