W dzisiejszej dobie ultrasonografia jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w ginekologii. Jest ogólnie dostępna, niedroga, akceptowana przez pacjentki, a co ważniejsze, pozwala doskonale zobrazować narządy rodne kobiety bez niekorzystnego wpły...