Według dwóch ostatnich badań, lekarze często nie przykładają dostatecznej uwagi do osteoporozy i związanym z nią ryzykiem złamań. Pierwsze z badań analizuje progową wartość wskaźnika BMD (bone mineral density), pozwalającą na leczenie prewencyjne ...