Niedokrwistość ciężarnych jest stanem klinicznym wyrażającym się zmniejszeniem liczby erytrocytów, hemoglobiny i objętości krążącej masy krwinek czerwonych poniżej granic przyjętych za normę. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dolna granic...