Pomimo niewątpliwej przydatności tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentek z nowotworami narządu rodnego, ich zastosowanie wiąże się z niebagatelnym problemem wyników fałszywie ne...