Obrazowanie zależne od dyfuzji (diffusion weighted imaging – DWI) znalazło jak dotychczas swoje zastosowanie w neurologii (obrazowanie ostrej fazy udaru, ocena zmian w wczesnej fazie choroby Alzheimera, neuroonkologia).
Obrazowanie zależne o...