Obecność przerzutów do węzłów chłonnych u pacjentek z rakiem endometrium lub rakiem szyjki macicy jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym i wiąże się ze znacznie obniżonym odsetkiem 5-letniego przeżycia. Fakt zajęcia węzłów chłonnych jest jednym...