Badanie ultrasonograficzne pozostaje najważniejszym narzędziem w diagnostyce zaburzeń rozwoju płodu. Jest ono nieinwazyjne, dostępne, bezpieczne dla matki i dziecka oraz stosunkowo mało kosztowne.
Badanie ultrasonograficzne pozostaje najważ...