Schizencefalia – rozszczep tkanki mózgu od komory bocznej do przestrzeni podpajęczynówkowej jest stosunkowo rzadką malformacją wrodzoną. Dotychczas była najczęściej rozpoznawana po urodzeniu, kiedy stwierdzano opóźnienie rozwoju, niedowład połowic...