Ilość badań MRI płodu wzrasta. Na fakt ten złożyło się kilka czynniów – przede wszystkim rozwój technik obrazowania, skracający czas trwania badania, poprawa jakości uzyskiwanych obrazów, stały wzost ilości informacji wnoszonej przez badanie MRI, ...