Laparoskopia jest uznaną i coraz częściej stosowaną metodą diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Zalety tej techniki w porównaniu z klasyczną laparotomią są szeroko znane
Laparoskopia jest uznaną i coraz częściej stosowaną metodą ...