W badaniu histopatologicznym guzy te cechują się brakiem naciekania podścieliska, aczkolwiek zachowują zdolność do przerzutowania. Uważa się, że stanowią od 10-20% wszystkich nabłonkowych nowotworów jajnika.
Już pod koniec XIX wieku odnotowa...