Trudno jednoznacznie określić rzeczywiste rozpowszechnienie anomalii przewodu Mullera. Z uwagi na badania różnych populacji pacjentek, brak standaryzacji systemów klasyfikacyjnych i różnice w zakresie metod akwizycji danych szacunkowe wyniki wahaj...