U kobiet będących nosicielkami mutacji genu BRCA1 lub BRCA2, ryzyko rozwoju raka piersi wynosi 50%-80%.
U kobiet będących nosicielkami mutacji genu BRCA1 lub BRCA2, ryzyko rozwoju raka piersi wynosi 50%-80%. Nowotwory piersi rozwijają się u n...