Geny BRCA1 i BRCA2 zostały zidentyfikowane odpowiednio w 1994 i 1995 roku.
Geny BRCA1 i BRCA2 zostały zidentyfikowane odpowiednio w 1994 i 1995 roku. Nosicielstwo mutacji tych genów silnie predysponuje do rozwoju raka piersi i jajnika. Przep...