Nosicielki mutacji genu BRCA1 lub BRCA2 mają istotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika. W przypadku nowotworów sutka, może ono osiągać aż 87%, natomiast nowotworów jajnika – 40%. Ponadto, w grupie tych pacjentek istniej...