Małopłytkowość jest najczęstszym zaburzeniem hemostazy stwierdzanym u kobiet ciężarnych, występującym w 7-8% ciąż.2 Prawidłowa liczba płytek krwi w populacji ogólnej wynosi 150 000 – 400 000/ul. U kobiet ciężarnych liczba płytek jest niższa niż u ...