Niezgodność serologiczna jest to występowanie na krwinkach czerwonych noworodka innych antygenów niż na erytrocytach matki. Do konfliktu serologicznego dochodzi wtedy, gdy w wyniku immunizacji dochodzi do wytwarzania przeciwciał przeciwko erytrocy...