Termin trombofilia odnosi się do grupy wrodzonych lub nabytych zaburzeń hemostazy, których wyrazem jest zwiększona predyspozycja do tworzenia zakrzepów. 2,10,12,13
Termin trombofilia odnosi się do grupy wrodzonych lub nabytych zaburzeń hemost...