Terminem nawrotowe poronienia samoistne określa się sytuację, w której dochodzi do co najmniej 3 następujących po sobie poronień. Szacuje się, że problem ten dotyczy 1-2% kobiet w wieku reprodukcyjnym
Nawrotowe poronienia samoistne: Terminem ...