Autoimmunologiczna małopłytkowość płodowo-noworodkowa jest płytkowym odpowiednikiem choroby hemolitycznej noworodka. Wynika ona z matczynej alloimmunizacji na antygeny płytkowe płodu.
Autoimmunologiczna małopłytkowość płodowo-noworodkowa jes...