Niedokrwistość aplastyczna jest wynikiem niewydolności szpiku. Charakteryzuje się cytopenią, wynikającą albo z niedoboru utkania szpiku albo z upośledzonego dojrzewania i różnicowania się komórek poszczególnych linii.
Niedokrwistość aplastyc...