Niedokrwistość – definicja

Niedokrwistość definiuje się jako: 1. zmniejszenie liczby krwinek czerwonych przypadających na jednostkę objętości,

2. obniżenie stężenia hemoglobiny,

3. obniżenie hematokrytu. Niedo...