Niedokrwistość – definicja

Niedokrwistość definiuje się jako:

1. zmniejszenie liczby krwinek czerwonych przypadających na jednostkę objętości, 2. obniżenie stężenia hemoglobiny,

3. obniżenie hematokrytu. Niedo...